Install EasyBuilder and Sign Up an account

  1. Download EasyBuilder, unzip and run EasyBuilder.exe

  2. Sign up an EasyWeb account. This account helps you manage list of your own websites or share, collaborate with others.

Notes:
  • EasyBuilder run on Windows. Linux or Mac will support soon.

Run website on your local PC

  • Click Build button, EasyBuilder builds and run your website on local PC.
  • là nền tảng giúp xây dựng website chỉ với kiến thức về HMTL, CSS (*)
  • Đơn giản trong việc lập trình, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn có được website chất lượng cao, tối ưu cho nhiều thiết bị là mục đích hướng tới của EasyWebHub
  • Cho phép Chuyển đổi từ các nền tảng khác dễ dàng, nhanh chóng, như wordpress, joomla, drupal,...

Advantages of EasyWeb's websites

Config display text

  • Test 1
  • Test 2